quduz

quduz
sif.
1. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş; qudurmuş. Quduz it. Quduz canavar. Quduz olmaq (quduzluq xəstəliyinə tutulmaq). – Ələmdar quduz it kimi mırıldanamırıldana aşağıya düşüb, faytonun yanında dayandı. S. R..
2. məc. Azğın, zalım, qəddar, qudurğan, qızmış. <Gövhər xanım:> Qurban olum, qardaş! Bunlar çox quduz adamdırlar, sərhesab ol. N. V.. Quduz düşmənin qılıncı cəngavərin qolunu kəsib atdı. M. Hüs.. O bizim tankçılardır; Bir anda qan uddurar; Azğın, quduz düşmənə. M. S.. // məc. Şiddətli, hədsiz, önüalınmaz. . . Düşmən quduz bir kinlə ətrafını gəmirib dalayır. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dalamaq — f. 1. Ətə toxunub gicitmək, yandırmaq. Gicitkən əlimi daladı. Yun corab ayağımı dalayır. – Atanın üzündəki neştər kimi tüklər balacanın üzünü daladığı üçün yuxudan ayıldı. Ə. Vəl.. 2. Qapmaq, dişləmək (quduz heyvanlar haqqında). Quduz canavar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quduzlaşmaq — f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq. 2. məc. Daha da azğınlaşmaq, qudurmaq, şiddət göstərmək, quduz heyvana dönmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quduzluq — is. 1. Quduz heyvanın dişləməsi nəticəsində sinir sistemini iflicə uğradan ağır yoluxucu xəstəlik. Quduzluğa qarşı aşı. Quduzluğun yayılmasının qarşısını almaqdan ötrü quduz və avara itləri məhv edirlər. // Bu xəstəliyə tutulmuş heyvanın və ya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlə — (Bərdə) quduzluq əleyhinə dərman. – Ə:də, bazara gedən olsa, bir əz kütlə aldı, quduz dalıyan mallara verəx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mavrı — (Qarakilsə, Şahbuz, Şərur, Zəngilan) pişik balası. – Mavrı əvdə siçan tutur (Şahbuz); – Quduz dəymiş it mavrıların ikisini də boğub öldürüb (Şərur) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəlb — ə. it, köpək. Kəlbi əqur quduz it, qapan it …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avara — 1. <fars.> 1. is. Heç bir işlə məşğul olmayaraq boş boş gəzən adam, işsizgücsüz adam. Burası xırda alverçilərin və bazar avaralarının dolandığı yer idi. M. İ.. // sif. İş bacarmayan, bir iş yiyəsi olmayan heç şeyə yaramayan. . . Qaraca qız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəqiqə — is. <ər> 1. Bir saatın altmışda birinə bərabər və ya 60 saniyədən ibarət olan vaxt ölçüsü. Bir dəqiqə sükutdan sonra vəzir Mirzə Möhsün başladı danışmağa. M. F. A.. Gün var ki, dəqiqəsi uzun əsrə bərabər; Çeşmə kimi baş alır bu gündən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gömgöy — 1. sif. Tünd göy, tünd mavi. Gömgöy paltar. – Buludsuz, açıq, şəffaf, gömgöy səma birdən birə bulanır. . M. Rz.. 2. 1. sif. Tünd yaşıl, yamyaşıl; hər tərəfi yaşıl. Gömgöy parça. – Quşlar gömgöy budaqlarda oturub oxuşurdular. S. S. A.. Ortada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”